ความสำคัญของการรักษาความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ดี

โครงการใหม่ (33)

ในบทความนี้

การมีหน่วยครอบครัวที่เข้มแข็งและสนับสนุนเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนามนุษย์ แม้แต่สัตว์ก็ยังให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ที่ได้รับจากบรรยากาศแบบครอบครัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งมนุษย์จำเป็นต้องรักษาความสัมพันธ์ในครอบครัวให้แข็งแรงเพื่อเพิ่มการเติบโตทางอารมณ์ โดยปกติแล้วความสัมพันธ์ในครอบครัวจะถูกมองว่าเป็นครอบครัวนิวเคลียร์

สมาชิกที่เกี่ยวข้องทางชีวภาพในครอบครัวคือแม่พ่อและลูก ๆ

หน่วยครอบครัวแบบเดิมสามารถขยายไปถึงญาติโดยบางครอบครัวสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและลึกซึ้งกว่าครอบครัวอื่น ๆ

โดยไม่คำนึงถึงความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ลึกซึ้งต่อไปนี้เป็นเหตุผลสี่ประการที่สำคัญในการส่งเสริม ความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ดี .

1. การพัฒนาคุณค่า

ยิ่งไปกว่านั้นการพัฒนาคุณค่าและคุณธรรมในวัยเด็กยังถือเป็นหัวใจสำคัญประการหนึ่งของการขัดเกลาทางสังคม

เกือบทุกคนสามารถเชื่อมโยงครอบครัวกับแนวคิดของแบบอย่างและด้วยการพัฒนาเข็มทิศทางศีลธรรม เด็ก ๆ เริ่มที่จะดู สิ่งที่ผู้ใหญ่ทำตั้งแต่อายุยังน้อย

การเฝ้าดูและสังเกตผู้คนที่กลายเป็นส่วนหนึ่งของโลกทำให้พวกเขามีความรู้สึกถูกและผิด เมื่อเด็กโตขึ้นจำนวนคนที่พวกเขาเห็นพฤติกรรมก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน

ชุดค่านิยมครอบครัวที่แข็งแกร่งสร้างขึ้นจากจำนวนเท่าใดก็ได้ ความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ดี สามารถให้เด็กมีพื้นฐานที่มั่นคงและมีความสำนึกในศีลธรรมอันดี

การสร้างค่านิยมเหล่านี้อาจมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นสำหรับคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวซึ่งควรปฏิบัติตามเข็มทิศทางศีลธรรมที่ดี เมื่อเป็นผู้ใหญ่แล้วความสำนึกในศีลธรรมของพวกเขาก็จะเติบโตขึ้นเช่นกัน

2. ความเป็นอยู่ส่วนบุคคลและการเติบโตทางอารมณ์

สมาชิกในครอบครัวมีส่วนส่งเสริมความผาสุกทางอารมณ์ของกันและกัน เมื่อโลกเปลี่ยนไปรุนแรงหลายคนตระหนักว่าความรักและความเข้าใจของครอบครัวเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในโลก

หลายทฤษฎีให้ความสำคัญอย่างมากกับโครงสร้างครอบครัวสองพ่อแม่ลูกและเด็ก ถึงกระนั้นมีการศึกษามากมายที่ดูเหมือนจะบ่งชี้ว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับรูปแบบของโครงสร้างเสมอไป

การพัฒนาความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองและการเติบโตทางอารมณ์ในเชิงบวกเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเด็กและผู้ใหญ่

อย่างไรก็ตามการเติบโตนี้อาจมาจากคุณลักษณะหลายประการที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างครอบครัวทุกประเภทและ ความสัมพันธ์กับครอบครัว .

หลักฐานเบื้องต้นคือ สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ดี แม้ว่าจะอยู่ในกลุ่มคนรองที่มองว่าเป็นครอบครัว แต่ก็มีความสำคัญต่อการเติบโตทางอารมณ์ของมนุษย์

3. ความรับผิดชอบ

แกนกลางของหน่วยครอบครัวมีความรับผิดชอบโดยธรรมชาติมากมาย ในแต่ละครั้ง สมาชิกในครอบครัวดูแลหน้าที่ของตน ครอบครัวได้รับประโยชน์จากมันและแข็งแกร่งขึ้น

โครงสร้างครอบครัวที่เข้มแข็งสอนถึงความสำคัญของความรับผิดชอบและการปฏิบัติตามพันธะและหน้าที่ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทุกคน

เด็ก ๆ คอยดูว่าสมาชิกที่เป็นผู้ใหญ่ของหน่วยครอบครัวมีหน้าที่รับผิดชอบอย่างไร การสร้างโครงสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวที่มีรากฐานในการรักษาพันธะสัญญาจะช่วยสร้างผู้รับผิดชอบ

ผู้คนยังคงพัฒนาความรู้สึกที่ดีในการรับผิดชอบตลอดชีวิต แต่เป็นรากฐานสำหรับ สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวที่แข็งแกร่ง สามารถวางได้เฉพาะในหน่วยครอบครัวเท่านั้น

4. เอาใจใส่และเห็นอกเห็นใจ

สิ่งที่ยากที่สุดอย่างหนึ่งที่ผู้คนพยายามเอาชนะคือความรู้สึกเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ครอบครัวสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีเยี่ยมในการพัฒนาลักษณะบุคลิกภาพที่สำคัญทั้งหมดของความใกล้ชิดทางอารมณ์

เมื่อเด็กและผู้ใหญ่ได้สัมผัสกับบรรยากาศในครอบครัวที่เห็นอกเห็นใจและเห็นอกเห็นใจพวกเขาจะเรียนรู้ที่จะส่งเสริมอารมณ์ที่ใกล้ชิดมากขึ้น

เมื่อมีความสัมพันธ์ในครอบครัวที่แน่นแฟ้นและใกล้ชิดความกลัวความใกล้ชิดทางอารมณ์จะลดลงหรือหมดไป ครอบครัวที่เปิดกว้างและมีสุขภาพดีช่วยลดสิ่งใด ๆ ความกลัวความใกล้ชิดทางอารมณ์โดยธรรมชาติ .

มนุษย์เรียนรู้อารมณ์จากสภาพแวดล้อมในครอบครัว เด็กสามารถพัฒนาความรู้สึกที่แท้จริงของ การเอาใจใส่ทางอารมณ์โดยการสังเกตผู้อื่นในครอบครัว .

เมื่อพูดถึงการเรียนรู้ที่จะเห็นอกเห็นใจผู้อื่นรากของการเอาใจใส่เริ่มต้นที่ระดับครอบครัว

มีความสำคัญต่อพัฒนาการของเด็กและการเติบโตของผู้ใหญ่ที่มั่นคงเพื่อรักษาความสัมพันธ์ในครอบครัวให้แข็งแรง

สภาพแวดล้อมของครอบครัวที่ส่งเสริมความรู้สึกที่ดีต่อสุขภาพสร้างขึ้นจากค่านิยมที่แข็งแกร่งส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสุขภาพตามธรรมชาติ

เมื่อผู้คนมีหลักการสำคัญสามประการนี้ซึ่งได้รับการหล่อเลี้ยงด้วยความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ดีและดีต่อกันความสามารถในการแสดงความเห็นอกเห็นใจต่อทุกคนก็จะเบ่งบาน

ความสำคัญทั้งหมดของความสัมพันธ์หรือในกรณีนี้ความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ดีคือ

  • พัฒนาการทางอารมณ์และสติปัญญาของเด็ก
  • ช่วยในการเจริญเติบโตทางพฤติกรรมและจิตใจของเด็ก
  • แก้ไขและเอาชนะความขัดแย้งได้อย่างง่ายดาย
  • ช่วยในการเสริมสร้างความรับผิดชอบในเด็ก

นอกจากนี้โปรดดูการพูดคุย TEDx โดยนักจิตวิทยาเด็ก Dr.John VanDenBerg เกี่ยวกับสาเหตุที่เด็ก ๆ ต้องอยู่กับครอบครัว

วิธีรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัว

นี่คือเคล็ดลับบางประการเกี่ยวกับ วิธีรักษาความสัมพันธ์ในครอบครัวให้แข็งแรง:

  • เคารพ: ความเคารพเป็นองค์ประกอบที่จำเป็นสำหรับการรักษาความสัมพันธ์ในครอบครัว ความเคารพมิตรภาพและความเงียบสงบเป็นส่วนประกอบที่รักษาความสามัคคีเมื่อเกิดความขัดแย้ง ส่งเสริมความรักและความอบอุ่นในครอบครัวของคุณ คุณอาจต้องใช้ในกรณีฉุกเฉินในครอบครัวเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจสิ่งที่คุณรู้สึกซาบซึ้งต่อครอบครัวของคุณ
  • การสื่อสาร: การสนทนาที่มีความหมายช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับครอบครัวในระดับที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการแบ่งปันความรู้สึกความสำเร็จหรือการเผชิญหน้าการแบ่งปันเป็นนัยว่าคุณอีกฝ่ายมีความหมายกับคุณ เพื่อส่งเสริมการสื่อสารในครอบครัวที่ดีขึ้นให้แสดงออกอย่างตรงไปตรงมาและเรียบง่ายเน้นความสำคัญของการสื่อสารที่ซื่อสัตย์และเปิดเผยและที่สำคัญที่สุดคือรักษาความไว้วางใจและรับฟังอย่างกระตือรือร้น
  • การทำงานเป็นทีม: การทำงานเป็นทีมเป็นผู้มีส่วนร่วมที่มีประสิทธิผลในการสร้าง ความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ดี เมื่อคุณทำงานร่วมกันจะทำให้คุณใกล้ชิดมากขึ้นและพบวิธีแก้ปัญหาที่ใช้ได้จริง นอกจากนี้ยังช่วยให้เด็กมีอิสระและเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น
  • ชื่นชม: การชื่นชมเป็นกุญแจสำคัญในการรักษาความสัมพันธ์ในครอบครัวให้แข็งแรง รับทราบความสำเร็จของผู้อื่นในครอบครัวของคุณและชื่นชมพวกเขาสำหรับความพยายามและความมุ่งมั่นของพวกเขา ให้ความสนใจในชีวิตของพวกเขาและยอมรับความสามารถและความแตกต่างของพวกเขา

84509

แบ่งปัน: