คำสั่งยับยั้งการหย่าร้างคืออะไร?
คำสั่งห้ามชั่วคราว

คำสั่งยับยั้งการหย่าร้างคืออะไร?

2022

การกระทำของคู่สมรสที่ไม่พอใจระหว่างการหย่าร้างอาจส่งผลให้เกิดความลำบากทางอารมณ์และการเงินอย่างมาก ที่หยุดผ่านคำสั่งระงับชั่วคราว (TRO)